All About Investment

All About Investment

หน้านี้ได้รวมบทความเกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นสำหรับนักลงทุนทั่วไป โดยคำแนะนำสำหรับการอ่าน สามารถเริ่มต้นที่บทความ ออมเงินและลงทุน (101) แล้วอ่านบทความแนบท้ายต่อเพื่อเสริมความเข้าใจ ส่วนเรื่องใดในนั้นที่ไม่เข้าใจค่อยกลับมาอ่านเพิ่มเติมในบทความของหน้านี้ที่เหลือก็ได้ครับ ทั้งนี้บทความชื่อไทยจะมีเนื้อหาเป็นภาษาไทยครับ

This page includes articles on investment issues, especially personal finance and introduction to investing in stocks and funds. I suggest that you should start reading from an article: saving and investing (101) and return to this site in order to read others.

A Little Guild of Investments

 ลงทุนและออมเงิน (101) ก้าวแรกและขั้นตอน 

 สิ่งที่ควรทำตอนช่วงอายุ 20 เพื่อเป็นเศรษฐีเงินล้านตอน 30

 ทางเลือกในการลงทุนหุ้น : ลงทุนเอง vs กองทุน

 ออมเงินและลงทุนเท่าไหร่ของรายได้ดี?

 เงินสำรองฉุกเฉิน

 แผนการเงิน : สร้างและทบทวนด้วยตัวเอง

 จัดพอร์ตลงทุนแบบระบบเกมฟุตบอล

Regular Investing

 DCA (dollar-cost-average) คืออะไร?

 คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแบบประจำ (DCA)

 วิธีเปิดกองทุนรวมเจ้าหลักและการตั้งค่าซื้อเป็นประจำรายเดือน

 

Funds

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กองทุนรวม”

 กองทุนตลาดเงิน (MMF)

 กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

 กองทุนดัชนี 

 ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม : ทุกอย่างที่ต้องรู้

 กองทุนปันผล : ความเข้าไม่เข้าใจของนักลงทุน

 NAV ของกองทุนรวม : ราคาหน่วยถูกแพง

 มีกองทุนกี่กองถึงจะดี

 การย้ายและการเปลี่ยนกองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง กองทุน : ความเสียเวลาและมายาคติ

 

For the Long Run

 หุ้น (stocks) คืออะไร?

 ผลตอบแทนหุ้น: ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผลตอบแทนตลาดหุ้น

 เงินปันผล : หัวใจแห่งผลตอบแทนของหุ้น

 ตราสารหนี้ และ สถานะเจ้าหนี้ในการลงทุน

 การซื้อคอนโด

 ทองคำและกองทุนรวมทองคำ

Δ  การลงทุน : หัวใจสำคัญ ผลตอบแทน-ค่าใช้จ่าย-ความเสี่ยง

 ผลตอบแทน (returns) จากการลงทุนสินทรัพย์การเงิน

 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (costs) : ตัวเขมือบผลตอบแทนระยะยาว

 ความเสี่ยง (risks) ในการลงทุนและทางการเงิน

 ตัวอย่างการลงทุนทดลองของเพจ (Projects)

Mindset and Behavior

 รอหุ้นตก : ต้นทุนที่มองไม่เห็น

 การนิ่ง : ไม่เคลื่อนไหวคือกลยุทธ์ลงทุน

 ภัยและอันตรายจากการถัวหุ้น

 Positive Thinking สำหรับการลงทุนระยะยาวในหุ้น

Miscellaneous and Others

  แชร์ลูกโซ่ ในคราบหุ้น ทองคำ VC และอีกสารพัด

  ออมเงินให้ลูก : วิธีการเก็บเงินให้อนาคตของเด็ก

  หนังสือการเงินสำหรับนักลงทุนทั่วไป

  ชีวิตการทำงานใน 3 ปีข้างหน้า

  กับดักในการลงมือทำตามแผนการเงิน

  จุดตัดสินใจปาดหน้าทางการเงิน

  ความคิดบางอย่างทางการเงิน

  วลีเท่ ๆ ที่อาจส่งผลเสียในการออมเงิน

  ความรักในมุมมองของนักลงทุน

♥ ติดตามได้ที่ Facebook: Bear Investor และ Business Analysis of Law

Comments