คำแนะนำ dca

คำแนะนำ DCA จากนักลงทุนชั้นเซียนและกูรู

จากบทความตั้งต้นที่ว่า DCA คืออะไร ผมก็อยากจะพาไปทัวร์โลกแห่งการลงทุนว่า บรรดานักลงทุนชั้นเอกชั้นเซียนแม้กระทั่งชั้นตำนานทั้งหลาย มีใครแนะนำหรือพูดถึงวิธีการลงทุนแบบซื้อสะสมรายเดือนสำหรับนักลงทุนรายย่อยบ้าง ข้างล่างนี้คือ คำแนะนำ DCA ของกูรูการเงินแต่ละคนครับ

1. คำแนะนำ DCA ของ Warren Buffett

บัฟเฟตต์เคยให้คำแนะนำกับ LeBron James ว่า “ลงทุนรายเดือนในกองทุนดัชนีที่มีต้นทุนต่ำเป็นอะไรที่เข้าท่าและมีเหตุผล ซื้อสะสมไปเรื่อย ๆ และถือลงทุนไป 30-40 ปี”

“Just making monthly investments in a low-cost index fund makes a lot of sense,” Buffett said. He added: “Owning a piece of America, a diversified piece, bought over time, held for 30 or 40 years, it’s bound to do well. The income will go up over the years, and there’s really nothing to worry about.” — อ้างอิงจากข่าว MarketWatch

หรือจาก คลิปนี้ สรุป คำแนะนำ DCA ของบัฟเฟตต์ได้ว่า นักลงทุนทั่วไป (average person) ควรลงทุนระยะยาวแบบสะสมไปเรื่อย ๆ ในกองทุนดัชนี และจาก บทความนี้ บัฟเฟตต์แนะนำว่า ถ้าคุณลงทุนในกองทุนดัชนีที่มีต้นทุนต่ำโดยที่ไม่ลงทุนหนัก ๆ ในครั้งเดียวแต่ลงทุนถัวเฉลี่ยอย่างน้อยเป็นเวลา 10 ปี (where you don’t put the money in at one time, but average in over 10 years) คุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 90% ของนักลงทุนที่ลงทุนในเวลาเดียวกัน

โดยสรุปก็คือ บัฟเฟตต์ได้พูดถึงกรณีที่เราไม่อยากเสียเวลาหรือต้องทุ่มเทลงทุนเอง ให้ลงทุนในกองทุนดัชนีด้วยการซื้อสะสมแบบถัวเฉลี่ย

“If you don’t, then dollar-cost average into index funds. This accomplishes diversification across assets and time, two very important things.—Just pick a broad index like the S&P 500. Don’t put your money in all at once; do it over a period of time.”

2. คำแนะนำ DCA ของ Burton G. Malkiel 

เขาได้เขียนไว้ในหนังสือ A Random Walk Down Wall Street สรุปใจความได้ว่า ถ้าคุณกำลังสร้างพอร์ตการลงทุนด้วยการพอกพูนเงินออมในแต่ละปี คุณจะได้ประโยชน์จากการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน[1. Burton G. Malkiel, A Random Walk down Wall Street: The Time-tested Strategy for Successful Investing, 11th ed. (New York: W. W. Norton & Company, 2016), 355.] เพราะคุณจะมีต้นทุนราคาเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่าราคาหุ้นที่คุณซื้อมา หรือมีหน่วยลงทุนที่ซื้อมาในราคาต่ำมากกว่าหน่วยที่ซื้อมาในราคาสูง แม้วิธีนี้นั้นมันจะไม่ช่วยปกป้องแผนออมเงินของคุณในช่วงหุ้นตกแต่ทว่าเอาจริง ๆ แล้วก็ไม่มีแผนใด ๆ ที่จะปกป้องนักลงทุนจากสภาวะตลาดหมีที่หุ้นตกอย่างรุนแรงได้เลย ด้วยเหตุนี้ คุณต้องมีเงินและความมั่นใจที่จะลงทุนต่อเนื่องตามกำหนด ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะมืดมิดแค่ไหนก็ตาม[1. ibid., 357.]

นอกจากนี้ ข้อดีที่สำคัญอย่างหนึ่งของการลงทุนแบบประจำก็คือ ด้วยวิธีการลงทุนแบบประจำตลอดเวลา มันจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่นักลงทุนจะทุ่มเงินทั้งหมดที่มีอยู่ ไปลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์นั้นเป็นฟองสบู่หรือมีราคาอยู่ในจุดสูงสุด[1. ibid.] และศาสตราจารย์มัลคีลยังเสนออีกว่า เราอาจสำรองเงินไว้บางส่วนในกองทุนตลาดเงินเพื่อฉวยโอกาสที่จะเพิ่มการลงทุน ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงแรง ๆ ทำให้ต้นทุนถูกลงไปอีกได้[1. ibid., 359.]

อนึ่ง Malkiel ยังได้เขียนไว้ในหนังสือ The Elements of Investing ร่วมกับ Charles D. Ellis ยืนยันคำแนะนำการลงทุนซ้ำอีกว่า กฎพื้นฐานของการลงทุน คือ การลงทุนให้ไวและลงทุนเป็นประจำ (save early and regularly)[1. Burton G. Malkiel and Charles D. Ellis, The Elements of Investing: Easy Lessons for Every Investor, updated ed. (Hoboken: Wiley, 2013), 95.]

3. คำแนะนำ DCA ของ John C. Bogle 

โบเกิลได้เขียนไว้ในหนังสือ Bogle On Mutual Funds บทที่ชื่อว่า The Accumulation Investor สรุปได้ว่า สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่นั้น กระบวนการสะสมสินทรัพย์ลงทุน ซึ่งอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25-50 ปีเป็นส่วนใหญ่ ดอกเบี้ยทบต้นมีความสัมพันธ์กับเวลาและมันจะทรงพลังอย่างยิ่งถ้านักลงทุนมีระยะเวลาลงทุนที่นาน มันจึงเป็นความสมเหตุผลสมผลที่เราจะลงทุนเป็นประจำต่อเนื่อง (It is common sense that you will be considerably better off if you can invest regularly for 30 years rather than 10.)[1. John C. Bogle, John Bogle on Investing: The First 50 Years (Hoboken: Wiley, 2015), 263.] ซึ่งเราควรเริ่มลงทุนให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้และหลังจากนั้นให้ลงทุนต่อเนื่องเป็นประจำไปเรื่อย ๆ[1. John C. Bogle, The LiIttle Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns (Hoboken: Wiley, 2007), 210.] ด้วยพลังของผลตอบแทนทบต้นและการลงทุนเป็นประจำต่อเนื่อง (dollar-cost averaging) จะทำให้การลงทุนในหุ้นของนักลงทุนนั้นได้ผลดีในระยะยาว (Slow-and-steady will likely wins the race)[1. John C. Bogle, John Bogle on Investing, 33.]

4. คำแนะนำ DCA ของนักลงทุนอื่น

นอกจาก 3  คนข้างบน ยังมีคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนแบบประจำ (regular investment) หรือการลงทุนแบบ DCA อีกมายมาย โดยมีนักลงทุนอีกหลายท่านที่แนะนำให้ลงทุนแบบซื้อสะสมไปเรื่อย ๆ ในระยะยาว แม้บางคนจะไม่พูดตรง ๆ แต่ก็อนุมานได้ ดังต่อไปนี้

(I) The Intelligent Investor

ส่วนหนึ่งในหนังสือ The Intelligent Investor ของ Benjamin Graham ได้อธิบายแนวคิดในการลงทุนแบบประจำไว้ว่า “การถือกองทุนดัชนีไว้นานอย่างน้อย 20 ปี และ เพิ่มเงินลงทุนใหม่เข้าไปทุก ๆ เดือน จะทำให้คุณสามารถเอาชนะนักลงทุนมืออาชีพและนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ได้ ในช่วงท้ายของชีวิต เกรแฮมยกย่องกองทุนดัชนีว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อย  วอร์เรน บัฟเฟตต์ เองก็กล่าวในลักษณะเดียวกัน”[3. Benjamin Graham, The intelligent investor : คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า, แปลโดยพรชัย รัตนนนทชัยสุข (กรุงเทพมหานคร : วิสดอมเวิร์ค เพรส, 2553), หน้า 357.]

(II) Peter Lynch

Lynch ก็เป็นนักลงทุนอีกคนที่เน้นให้คนทั่วไปลงทุนในหุ้น โดยถ้าจะลงทุนในกองทุนรวมหุ้นให้ถือลงทุนระยะยาว และถ้ามีเงินลงทุนเพิ่มก็สะสมกองทุนไปเรื่อย ๆ ครับ เขาเห็นว่า คนที่ลงทุนเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดแบบอัตโนมัติทุกเดือนจะได้รับประโยชน์จากความมีวินัยของตนเอง (invest in stocks automaticlly, the same amount every moth) และการลงทุนเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดยังสามารถสร้างผลตอบแทนสูง ๆ ให้นักลงทุนได้ และจะสูงขึ้นไปอีกถ้ากล้าซื้อหุ้นเพิ่มในเวลาที่นักลงทุนส่วนใหญ่เทขายหุ้นหนีตาย[4. Peter Lynch and John Rothchild, Beating the Street, revised ed. (New York: Simon & Schuster, 1994), 33.] และในกรณีลงทุนกองทุนรวม นักลงทุนที่ไม่เคยคิดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งจะมองข้ามภาวะตลาดและลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นคนที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าคนที่ศึกษาและพยายามจับจังหวะลงทุน[5. ibid., 36.]

(III) William J. Bernstein

Bernstein อธิบายว่า วิธีลงทุนแบบประจำหรือ DCA จะบังคับให้นักลงทุนทำการลงทุนจำนวนเงินเท่ากันเป็นประจำตามงวดระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งลดต้นทุนของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อสะสมอันส่งผลดีต่อมาในการเพิ่มผลตอบแทนโดยรวม และนักลงทุนหรือคนที่มีอายุน้อยควรยึดมั่นมีวินัยกับการลงทุนแบบประจำ (Young savers should adhere to a disciplined savings plan using the dollar cost averaging…)[1. William J. Bernstein, The Investor’s Manifesto: Preparing for Prosperity, Armageddon, and Everything in Between (Hoboken: Wiley, 2012), 153.]

(IV) Richard A. Ferri

Ferri เป็นผู้ที่เห็นว่า องค์ประกอบสำคัญในการสะสมเงินลงทุนในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับการออมเงินอย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาในการลงทุน รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย และแม้ผลตอบแทนจะเป็นสิ่งที่สำคัญหากแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ แผนการเงินที่แน่วแน่คงที่ โดยกลยุทธ์ที่จะสร้างความมั่งคั่งได้รวดเร็วกว่าวิธีอื่น ๆ คือ การออมเงินและลงทุนเป็นประจำ (savings and investing regularly)[1. Richard A. Ferri, All About Index Funds: The Easy Way to Get Started, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 2007), 265.]

5. บทสรุป

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า DCA เป็นวิธีและแผนการลงทุนหนึ่งที่เรียบง่ายและปฏิบัติตามได้ ซึ่งนักลงทุนคนสำคัญของโลกหลายคน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแบบซื้อสะสมเป็นประจำ (a regular routine of investing) กันค่อนข้างมาก

และในหลาย ๆ แง่นั้น DCA ถือว่าเป็นกลยุทธ์ลงทุนที่ค่อนข้างดีเยี่ยม ถ้าคุณเลือกจะลงทุนด้วยวิธี DCA หรือซื้อสะสมลงทุนอย่างมีวินัยแล้ว คุณจะได้ “ความเรียบง่าย” และได้วิธีการลงทุนที่ไม่ต้องมาสนใจตลาดหุ้นในะระยะเวลาสั้น ๆ และอย่างที่บัฟเฟตต์เคยบอกไว้ตอนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยว่า

เมื่อตั้งแผนลงทุน ทำตามแผนอย่างมีวินัยและอดทนแล้ว

สิ่งที่สำคัญต่อมานั้น คือ

“Forget it and go back to work.”

ปล่อยตลาดหุ้นไปตามธรรมชาติของมันไป เราเอาเวลากลับไปทำงานที่รักดีกว่าครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s